7 Pokok Kaidah Fundamental Pembukaan UUD 1945

Pokok kaidah negara yang fundamental ini di dalam hukum mempunyai hakikat dan kedudukan yang tetap, kuat dan tidak berubah bagi negara yang dibentuk.

Secara hukum, pembukaan sebagai pokok kaidah yang fundamental hanya dapat diubah atau diganti oleh pembentuk negara pada waktu negara dibentuk.

Kelangsungan hidup negara Indonesia yang diproklamirkan 17 Agustus 1945 terikat pada diubah atau tidaknya pembukaan UUD Negara Republik Indonesia tahun 1945.

Pokok kaidah fundamental yang terdapat dalam Pembukaan UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945, antara lain adalah sebagai berikut ini:


1. Pokok-pokok pikiran yang diciptakan dan diwujudkan dalam pasal-pasal UUD.
2. Pengakuan kemerdekaan hak segala bangsa.
3. Cita-cita nasional.
4. Pernyataan kemerdekaan.
5. Tujuan negara.
6. Kedaulatan rakyat.


7. Dasar negara Pancasila.

Itulah pokok-pokok kaidah fundamental dalam Pembukaan UUD Tahun 1945.

Categories

pengetahuan (1047) Sejarah (178) Hewan (40) Gunung (37) Bahan Tambang (27) Batu Akik (24) Islam (22) PBB (21) Tahukah Kamu (15) Pramuka (14) Hari Besar (11) Laut (7) Alat Musik (5) Bahasa (5) Makanan (4) Pabrik (4) Singkatan (4) Anak (3) Baju (3) Bandara (3) Biografi (3) Dongeng (3) Hukum Fisika (3) Minyak (2) TNI (2) Bendera (1) Doa (1) Kerupuk (1) Kosmetik (1) Piala (1) Televisi (1)

Pengikut